Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré [OPP]
Zawartość strony:

- działalność Fundacji (poniżej)
- dane i statut Fundacji

Kontakt z nami:

- e-mail: mg.grubba@wp.pl
- telefon: +48 696 432 704

Fauré - o Fundacji

Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré została utworzona w 2003 roku i należy do sektora "organizacji działalności pożytku publicznego". Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Poprzez organizowanie szeregu cykli koncertów muzyki klasycznej (głównie w miejscach sakralnych, salach koncertowych i w plenerze, na terenie całej Polski), chcemy zwrócić uwagę na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka.

Do najważniejszych wydarzeń
zainicjowanych i kontynuowanych przez Fundację należy włączyć:
 • PEŁNE ARCHIWUM KONCERTÓW
  Ponad 700 wydarzeń na przestrzeni wszystkich lat!

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie
  impreza priorytetowa!

 • Mariackie Wieczory Kameralne
  w Bazylice Mariackiej w Koronowie

 • Letnie Koncerty Organowe w Nakle nad Notecią
  w kościele p.w. św. Stanisława BM

  (od 2009 roku)

 • KASZU-by_Art
  2020

 • Klasyka na Zaspie!
  w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza na Gdańskiej Zaspie

  (od 2012 roku)

 • Cykl Koncertów Kameralnych
  w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Mikołajkach

  (5 kolejnych edycji od 2002 roku) - na wzór cyklu koronowskiego

 • Festiwal Wielkich Wydarzeń
  w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku

  (lata 2006-2007) - podtrzymujący wartości patriotyczne, upamiętniający ważne wydarzenia z życia osoby Jana Pawła II oraz z dziejów naszego Państwa Polskiego

 • Gdański Festiwal Młodych Talentów
  (2007) - umożliwiający młodym adeptom sztuki (pomorskich szkół muzycznych) prezentację oraz porównywanie swoich umiejętności

 • liczne koncerty okolicznościowe (pasyjne, wielkanocne, maryjne, patriotyczne, kolędowe, inne)
Ponadto:
- współorganizacja szeregu koncertów i cykli koncertów w całej Polsce
- wydanie 7 CD

Zapraszamy urzędy i instytucje kultury do współpracy
w ramach organizacji przedsięwzięć artystycznych.

webmaster - Przemko